• 1 ליטר > 42שח
  • 2 ליטר > 75 שח (38 שח לליטר)
  • 4 ליטר > 130שח (33שח לליטר)
  • 17 ליטר > 550 שח (29שח לליטר)